Gençler İçin Daha Parlak Yarınlar

UNICEF | her çocuk için

Ergenlerin ve gençlerin potansiyeline erişerek kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlamalıyız!

Türkiye’de 10-24 yaş arası gençler 82 milyonluk nüfusun yaklaşık 20,4 milyonunu oluşturuyor. TÜİK'e göre, 2020'de Türkiye'de 15-19 yaş arasındaki gençlerin %19,7'si ne eğitimde, ne istihdamda yer alıyor. 

Türkiye’de birçok alandaki gelişmelere rağmen birçok ergen, işsizlik ve yoksulluk, sosyal dışlanma, çocuk işçiliği ve okuldan erken ayrılma gibi sorunlara maruz kalıyor. Savunmasız kız çocukları, çocuk yaşta evlilik ve cinsiyet temelli şiddet açısından daha riskli durumdalar. Bu sorunlar, çoğu gencin kendi ayakları üzerinde durmasını destekleyen gerekli yeteneklerle güçlendirilmemesinden dolayı daha zorlayıcı hale geliyor.

UNICEF, başta en dezavantajlı durumda olan ergenler ve gençler olmak üzere ergen erkek ve kız çocukların yüzleştiği zorlukları ortaya koymak için kamu, özel sektör paydaşları ve sivil toplumla yakın iş birliği içerisinde çalışıyor.

UNICEF’in programları, ergenlerin ve genç bireylerin okul ve okul dışında öğrenebilmelerini, gerekli yetenekleri elde etmelerini, güvenli ve kapsayıcı platformlara anlamlı bir şekilde katılabilmelerini sağlamayı amaçlıyor. 

Gençleri okuldan sonraki hayata hazırlamak da aynı derecede öneme sahip. Bu, özellikle kız çocukları ve genç kadınlar olmak üzere gençlerin temel, aktarılabilir, teknik, mesleki ve dijital yeteneklerini geliştirmek, iş dünyasında yön bulmalarına, anlamlı istihdam sağlamalarına ve aktif bir şekilde topluma ve ekonomiye katkıda bulunmalarına yardımcı olmak anlamına geliyor.

Bağışlarınızla;

  • Okula gitmeyen ergen ve gençlerin sayısının azaltılması,
  • Ergen ve gençlerin okul sonrası yeteneklerinin geliştirilmesi,
  • Ergen ve gençlerin kendilerini etkileyecek kararlara katılımını artıracak mekanizmaların desteklenmesi, 
  • Çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilik, ve çocuklara yönelik şiddetin diğer biçimleri gibi sakıncalı uygulamaları sürdüren olumsuz toplumsal cinsiyet normlarının ve sosyal normların değiştirilmesi çalışmalarını destekleyebilirsiniz.

Türkiye’deki gençlere daha parlak yarınlar yaratmak için bize destek olun.